Treceți la conținutul principal

SERVICII CONSULARE PRESTATE ÎN REGIM DE GRATUITATE

Avand in vedere ca pe data de 27-28 mai, vine consulatul din Bilbao la Vigo, aceste servicii consulare sunt Gratuite: 

 Prin exceptare de la regimul de taxare specificat anterior, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 prevede că sunt scutite din oficiu de plata taxelor consulare următoarele categorii de servicii consulare:
  înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; 

 eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; 

înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar;

eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză; 

 identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie; 

înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română; 

înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate;

 eliberarea paşapoartelor mortuare; 

 procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate;

autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale;

înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române;

 eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate;

eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;

eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;

eliberarea vizelor pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;

eliberarea vizelor pentru elevi şi studenţi din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorilor însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională;

eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;

eliberarea vizelor pentru reprezentanţii organizaţiilor non-profit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminarii, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii non-profit;

eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2, alin. (1), pct. 3, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46, alin. (16), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prestarea serviciile consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate.

 De asemenea, șefii oficiilor consulare şi coordonatorii secţiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, şefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale. 

 Pentru solicitanţii de servicii consulare care nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la alineatul precedent, în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic şi consular competent (indicat mai sus) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din raţiuni umanitare, de curtoazie sau atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României.

 În toate situațiile descrise anterior, regimul de gratuitate acordat, după caz, prin efectul legii sau pe baza aprobării personalului diplomatic/consular competent se extinde și asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie eliberate, precum şi asupra sumelor percepute cu titlu de recuperări ale cheltuielilor bugetare. SURSA: aici

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE!

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului, scrie adevărul.ro. Specialiştii din cadrul Ministerului de Interne asigură că buletinul electronic nu va fi impus. „Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului“, a explicat Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor. Potrivit acesteia, implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate. Carte de identitate tip smart card Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6×54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere)…

Cum sa ceri Cazierul in Spania? ACTUALIZARE SEPTIEMBRIE 2018

Datorită unei întrebări adresate blogului azi vă voi explica cum se cere un certificat de antecedente penale în Spania (cazier).
Unde se solicita personal? Cine îl poate solicita? Cum se cere un cazier? Orice persoană fizică majoră poate solicita cazierul.
Se cere de diferite forme:- Personal - Prin poştă - Pe internetSe plăteşte o taxă pentru cazier Modelul 790 ce se poate descărca şi aici sau puteţi cere un formular la Gerencia Teritorial del Ministero de Justicia.PAŞII NECESARI PENTRU A SOLICITA CAZIERUL SPANIOL PERSONAL
1. - Cetăţeanul se prezintă la Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia în provincia unde este rezident dar un e neapărat – poate merge la orice birou de pe teritoriul spaniol. Mai jos găsiţi adresele acestor birouri după provincia.

AlbaceteAsturiasBarcelonaBurgosCáceresCantabriaCeutaGranadaIslas BalearesLa CoruñaLa RiojaLas Palmas

Buletinul de identitate expirat

Datorită unor întrebări pe care le-am primit în ultimele zile în legătură cu Cartea de identitate expirată am să fac câteva precizări: Dacă ai buletinul expirat şi eşti în Spania - i-aţi bilet de România înainte să expire. (sfatul meu:)) Aflaţi din timp care sunt Actele necesare pentru reînnoirea acestuia şi completaţi formularul (În eventualitatea descărcării de pe internet, formularul de cerere va fi tipărit în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă-verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf (de mână).) Întrebare: În cât timp se poate solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate, ca urmare a expirării celei deţinute anterior? Răspuns: Înconformitate cu prevederile art.18 alin. (3) al Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenta, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, cu modificările şi co…