Treceți la conținutul principal

TE DOARE CAPUL!

Începe să te doară capul cand citești legile românești. Nici măcar să renunți la naționalitate nu este ușor.

În Romania: 

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română sunt următoarele:

- Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;

- Taxa de publicare a Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial;

- Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);

- Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;

- Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;

- Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;

- Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de către statul de domiciliu – traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată a paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;

- Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;

- Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

- 1 dosar cu şină.

Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.

Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere.

Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.

Prin consulat :

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:
- paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;

- actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

- certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi postarea privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);

- adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;

- adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;

- dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

- declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:
- certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

- dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;

- declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

- declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Renunţarea la cetăţenia română, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie  din cadrul Ministerului Justiţiei).  

La cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:

1. dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată după paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;

 2. dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei/ Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Cum sa ceri Cazierul in Spania? ACTUALIZARE SEPTIEMBRIE 2018

Datorită unei întrebări adresate blogului azi vă voi explica cum se cere un certificat de antecedente penale în Spania (cazier).
Unde se solicita personal? Cine îl poate solicita? Cum se cere un cazier? Orice persoană fizică majoră poate solicita cazierul.
Se cere de diferite forme:- Personal - Prin poştă - Pe internetSe plăteşte o taxă pentru cazier Modelul 790 ce se poate descărca şi aici sau puteţi cere un formular la Gerencia Teritorial del Ministero de Justicia.PAŞII NECESARI PENTRU A SOLICITA CAZIERUL SPANIOL PERSONAL
1. - Cetăţeanul se prezintă la Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia în provincia unde este rezident dar un e neapărat – poate merge la orice birou de pe teritoriul spaniol. Mai jos găsiţi adresele acestor birouri după provincia.

AlbaceteAsturiasBarcelonaBurgosCáceresCantabriaCeutaGranadaIslas BalearesLa CoruñaLa RiojaLas Palmas

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE!

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului, scrie adevărul.ro. Specialiştii din cadrul Ministerului de Interne asigură că buletinul electronic nu va fi impus. „Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului“, a explicat Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor. Potrivit acesteia, implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate. Carte de identitate tip smart card Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6×54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere)…

Cum se obtine modelul nou de certificat de nastere/casatorie?

In ultimul timp ma tot intreaba cititorii blogului de cum se poate obtine modelul nou de certificat de nastere si/sau casatorie din Romania.
Sunt 3 variante:
1. Sa mergi PERSONAL la starea civila unde te-ai nascut sau te-ai casatorit.
2. Cu IMPUTERNICIRE NOTARIALA SPECIALA obtinuta la un consulat al Romaniei in Spania prin care o alta persoana poate realiza toate formalitatile necesare in locul tau.
3. Cu IMPUTERNICIRE NOTARIALA SPECIALA obtinuta la un Notariat spaniol, pe care pui apostila de la Haga la Colegio de los notarios al Provinciei unde ai facut imputernicirea, apoi trebuie tradusa de un traducator autorizat al Ministerului de Justitie din Romania si legalizata de un notar din Romania, prin care o alta persoana poate realiza toate formalitatile necesare in locul tau.

Cum se intampla in multe cazuri, nu ai cui sa ii trimiti imputernicirea pentru ca nu ai nici un familiar in tara, in localitatea in care te.ai nascut (ca poate esti dintr-un sat uitat de lume) si nu stii ce sa fa…