Treceți la conținutul principal

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN STRĂINĂTATE

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de căsătorie


1.       CEREREA DE ÎNSCRIERE A MENŢIUNII SE POATE FACE ÎN NUME PROPRIU, PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ  AUTENTIFICATĂ  SAU  ÎMPUTERNICIRE  AVOCAŢIALĂ. 
2.       În  procură  este  necesar  să  se  facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îl reprezintă pe solicitanţ în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ.
3.       SENTINŢA   DE DIVORŢ (DIN STRĂINĂTATE) ÎN ORIGINAL CU APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA,    SAU SUPRALEGALIZATĂ, DUPĂ CAZ;
a)      SENTINŢA  DE RECUNOAŞTERE  PE TERITORIUL ROMÂNIEI, LA TRIBUNALUL COMPETENT, ÎN ORIGINAL (DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ) A HOTĂRÂRII STRĂINE - pentru sentinţele pronunţate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei. Acestea vor fi  înscrise  prin  menţiune  pe  marginea  actelor  de  stare  civilă  FĂRĂ  AVIZUL  DIRECŢI EI  PENTRU  EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI  ADMINISTRAREA BAZELOR  DE  DATE;

b)      HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU ŢĂRILE CU CARE  ROMÂNIA A ÎNCHEIAT  TRATATE,  ACORDURI  SAU CONVENŢII  BILATERALE DE ASISTENŢĂ  JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ SAU DE DREPTUL FAMILIEI, vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe  marginea  actelor  de  stare  civilă   NUMAI   CU   AVIZUL   DIRECŢIEI   PENTRU   EVIDENŢA  PERSOANELOR ŞI  ADMINISTRAREA BAZELOR  DE  DATE;

c)       SENTINŢA   DE RECUNOAŞTERE   PE TERITORIUL ROMÂNIEI, LA TRIBUNALUL COMPETENT, ÎN ORIGINAL (DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ) A DECIZIEI ADMINISTRATIVE SAU RELIGIOASE EMISĂ DE AUTORITATEA STRĂINĂ PRIN CARE SE FACE DOVADA DESFACERII CĂSĂTORIEI;
4.       COPIA SENTINŢEI DE DIVORŢ (DIN STRĂINĂTATE);

5.       TRADUCEREA LEGALIZATĂ A SENTINŢEI DE DIVORŢ, ÎN ORIGINAL. Traducerea se va face la un notar public  din  ţară,  la  misiunea  diplomatică  ori  oficiul  consular  de  carieră  al  României  din  ţara  de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;


6.       ÎN SITUAŢIA ÎN CARE DIN SENTINŢA DE DIVORŢ NU REIESE NUMELE PE CARE SOŢII ÎL VOR PURTA DUPĂ DIVORŢ, se vor prezenta  declaraţii  notariale  din  partea  soţilor  , din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostilată sau supralegalizată, după caz);

7.       COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE ŞI A CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE;


8.       PROCURA SPECIALĂ AUTENTIFICATĂ SAU ÎMPUTERNICIREA AVOCAŢIALĂ, ÎN ORIGINAL;

9.       COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE;

Ţările membre ale UNIUNII EUROPENE:   Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Cehă, România, Bulgaria.


Ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI ŞI CONVENŢII BILATERALE CARE SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina,  Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica  Moldova,  Republica  Populară  Mongolă,  Republica  Polonă,  Federaţia  Rusă,  Republica  Serbia,  Slovacia,    Slovenia, Republica Ungară, Ucraina

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE!

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului, scrie adevărul.ro. Specialiştii din cadrul Ministerului de Interne asigură că buletinul electronic nu va fi impus. „Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului“, a explicat Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor. Potrivit acesteia, implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate. Carte de identitate tip smart card Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6×54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere)…

Cum sa ceri Cazierul in Spania? ACTUALIZARE SEPTIEMBRIE 2018

Datorită unei întrebări adresate blogului azi vă voi explica cum se cere un certificat de antecedente penale în Spania (cazier).
Unde se solicita personal? Cine îl poate solicita? Cum se cere un cazier? Orice persoană fizică majoră poate solicita cazierul.
Se cere de diferite forme:- Personal - Prin poştă - Pe internetSe plăteşte o taxă pentru cazier Modelul 790 ce se poate descărca şi aici sau puteţi cere un formular la Gerencia Teritorial del Ministero de Justicia.PAŞII NECESARI PENTRU A SOLICITA CAZIERUL SPANIOL PERSONAL
1. - Cetăţeanul se prezintă la Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia în provincia unde este rezident dar un e neapărat – poate merge la orice birou de pe teritoriul spaniol. Mai jos găsiţi adresele acestor birouri după provincia.

AlbaceteAsturiasBarcelonaBurgosCáceresCantabriaCeutaGranadaIslas BalearesLa CoruñaLa RiojaLas Palmas

Buletinul de identitate expirat

Datorită unor întrebări pe care le-am primit în ultimele zile în legătură cu Cartea de identitate expirată am să fac câteva precizări: Dacă ai buletinul expirat şi eşti în Spania - i-aţi bilet de România înainte să expire. (sfatul meu:)) Aflaţi din timp care sunt Actele necesare pentru reînnoirea acestuia şi completaţi formularul (În eventualitatea descărcării de pe internet, formularul de cerere va fi tipărit în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă-verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf (de mână).) Întrebare: În cât timp se poate solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate, ca urmare a expirării celei deţinute anterior? Răspuns: Înconformitate cu prevederile art.18 alin. (3) al Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenta, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, cu modificările şi co…