Treceți la conținutul principal

Certificatul de rezidenta - cum se obtine?


Noile norme privind acordarea certificatului de rezidență aplicabile de la 11 iulie 2012

Principalele prevederi ale normelor metodologice privind obtinerea certificatului de rezidenta:
 • Solicitările cetăţenilor de înscriere ca rezidenţi se vor prezenta personal la Biroul pentru Străini din provincia unde doresc să-şi stabilească rezidenţa sau la Comisariatul de Poliţie corespunzător.
 • Dacă sunt îndeplinite condiţiile, certificatul se va elibera pe loc.
 • Cetăţenii, care la data solicitării rezidenţei nu sunt în posesia tuturor documentelor solicitate de autorităţile spaniole (nu au „dosarul complet”), au la dispoziţie 10 zile pentru completarea dosarului, cu menţiunea că, dacă nu se încadrează în acest termen, cererea le va fi anulată şi nu li se va acorda certificatul de rezidenta solicitat.
 • În certificat se vor menţiona numele, naţionalitatea şi domiciliul persoanei, numărul de identificare în calitate de cetăţean străin şi data înregistrării.
Documentele necesare:
 • paşaportul sau documentul naţional de identitate al solicitantului.
Nota: dacă aceste documente au expirat, vor trebui prezentate copii ale documentelor expirate si dovada efectuarii demersurilor de înnoire a acestora.
 • alte documente, în funcţie de situaţia solicitantului, respectiv:
a) salariaţii: vor trebui să prezinte o declaraţie de angajare din partea angajatorului sau un certificat de muncă în care să apară datele fiscale şi dovada înregistrării în Regimul corespunzător al Sistemului de Securitate Socială;
b) persoanele fizice autorizat (autonomii): o dovadă că deţin propria afacere (un act de înscriere la Registrul Activităţilor Economice sau în Registrul Mercantil şi la Regimul corespunzător al Securităţii Sociale).
Nota:       nu va fi necesară prezentarea documentelor enumerate la punctele a) si b) dacă interesatul îşi dă acordul pentru a se verifica datele respective în baza de date a Trezoreriei Generale a Securităţii Sociale sau a Administraţiei Finaciare.
c) persoanele care nu desfăşoară o activitate de muncă în Spania vor trebui să prezinte documentaţia care acreditează îndeplinirea următoarelor două condiţii:
 • dispun de asigurare de sănătate, publică sau privată, încheiată în Spania sau în altă ţară, care sa asigure o acoperire şi în Spania, pe parcursul perioadei de rezidenţă, echivalentă cu cea furnizată de Sistemul Naţional de Sănătate spaniol.
Nota: - pensionarii îndeplinesc această condiţie dacă dovedesc cu documentele corespunzătoare că au dreptul la asistenţă sanitară acoperită de statul de la care primesc pensia (vor face dovada asigurării de sănătate prin formularul S1 eliberat de autorităţile competente din România);
 • cetăţenilor români care vor fi contractaţi de către angajator direct din România le va servi ca document iniţial care să ateste asigurarea de sănătate detinerea cardului european, deoarece ulterior vor fi înscrişi de către angajator la sistemul de securitate socială soaniol şi vor intra în drepturi în Spania.
 • dovada detinerii unor resurse materiale suficiente, pentru interesat şi familia sa, pentru a nu se transforma într-o „povară pentru Asistenţa Socială din Spania” pe durata rezidenţei sale. Evaluarea detinerii resurselor suficiente se va face individual şi luând în considerare situaţia personală şi familială a solicitantului. Se va considera suficient pentru a îndeplini această condiţie deţinerea de resurse superioare sumei fixate prin Legea Bugetului General de Stat pentru a avea dreptul de a beneficia de o prestaţie non-contributivă (425 euro pe luna / conform informatiilor preliminare pe care le detinem la acest moment)
d) Studenţii, inclusiv persoanele care urmează cursuri de formare profesională, vor trebui să prezinte documentele care acreditează îndeplinirea următoarelor condiţii:
 • - înmatricularea la un centru, public sau privat, recunoscut sau finanţat de administraţia educativă competentă;
 • - asigurare de sănătate, publică sau privată, încheiată în Spania sau în altă ţară, dacă presupune o acoperire completă şi în Spania, sau un card european de sănătate cu perioadă de valabilitate care acoperă toată durata rezidenţei;
 • - declaraţie pe propria răspundere că deţin resursele suficiente pentru ei şi membrii familiei pentru  nu se transforma într-o povară pentru Asistenţa Socială din Spania pe durata rezidenţei.
Excepţie: Participarea la programe ale Uniunii Europene care vizează schimburi educative pentru studenţi şi profesori se va considera dovadă suficientă pentru îndeplinirea acestor condiţii.
Acordarea certificatului de rezidenţă pentru membrii de familie
Sunt stabilite, de asemenea, conditiile si exigentele ce conditioneaza obtinerea statutului de rezidenta de catre membrii de familie, cele mai importante fiind:
 • Ordinul se va aplica în aceleaşi condiţii membrilor familiei  care se reunesc cu sau însoţesc un cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al altui stat parte la Acordul cu privire la Spaţiul Economic European sau al Elveţiei.
 • În cazul studenţilor, naţionali ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai altui stat parte la Acordul cu privire la Spaţiul Economic European sau ai Elveţiei, dreptul de rezidenţă pentru mai mult de trei luni se va aplica, în condiţiile legii,  independent de naţionalitatea sa, soţului/soţiei sau partenerului înregistrat la un registru public si copiilor aflaţi în îngrijire
 • În celelalte cazuri, dreptul la rezidenţă se va acorda, în condiţiile legii, şi soţului/soţiei sau partenerului înregistrat la un registru public, descendenţilor direcţi şi celor ai soţului/soţiei sau partenerului înregistrat, cu vârste până în 21 de ani sau cu dizabilităţi sau cu vârste peste 21 de ani care se află sub întreţinerea sa, ca şi ascendenţilor direcţi şi ai soţului/soţiei sau partenerului înregistrat aflaţi sub întreţinerea sa, dacă aceştia nu sunt naţionali ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai altui stat parte la Acordul cu privire la Spaţiul Economic European sau ai Elveţiei
Membrii de familie care sunt naţionali ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai altui stat parte la Acordul cu privire la Spaţiul Economic European sau ai Elveţiei, menţionaţi în cele trei paragrafe anterioare, vor trebui să solicite înscrierea în Registrul Central pentru Cetăţeni Străini, conform prevederilor Ordinului.
Membrii de familie care nu sunt naţionali ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai altui stat parte la Acordul cu privire la Spaţiul Economic European sau ai Elveţiei, menţionaţi în paragrafele 2 şi 3 ale acestui subcapitol, vor trebui să solicite emiterea unui card de rezidenţă pentru rude ale unui cetăţean al Uniunii, conform prevederilor articolului 8 al Decretului Regal 240/2007, din 16 februarie.

sursa: Ambasada României în Spania, 16 iulie 2012

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

SE SCHIMBĂ BULETINELE DE IDENTITATE!

De la 1 iulie ne vor fi eliberate cărţi de identitate după model european. Mai mult, cine doreşte poate opta pentru cărţi de identitate electronice. Aşa au anunţat autorităţile care susţin că noile buletine vor conţine inclusiv amprentele titularului, scrie adevărul.ro. Specialiştii din cadrul Ministerului de Interne asigură că buletinul electronic nu va fi impus. „Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului“, a explicat Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor. Potrivit acesteia, implementarea noilor buletine se va face în mod treptat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate. Carte de identitate tip smart card Atât cartea de identitate, cât şi cartea electronică de identitate vor avea dimensiunile de 85,6×54,0 mm (format ID-1 – adică aproximativ cât un permis de conducere)…

Cum sa ceri Cazierul in Spania? ACTUALIZARE SEPTIEMBRIE 2018

Datorită unei întrebări adresate blogului azi vă voi explica cum se cere un certificat de antecedente penale în Spania (cazier).
Unde se solicita personal? Cine îl poate solicita? Cum se cere un cazier? Orice persoană fizică majoră poate solicita cazierul.
Se cere de diferite forme:- Personal - Prin poştă - Pe internetSe plăteşte o taxă pentru cazier Modelul 790 ce se poate descărca şi aici sau puteţi cere un formular la Gerencia Teritorial del Ministero de Justicia.PAŞII NECESARI PENTRU A SOLICITA CAZIERUL SPANIOL PERSONAL
1. - Cetăţeanul se prezintă la Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia în provincia unde este rezident dar un e neapărat – poate merge la orice birou de pe teritoriul spaniol. Mai jos găsiţi adresele acestor birouri după provincia.

AlbaceteAsturiasBarcelonaBurgosCáceresCantabriaCeutaGranadaIslas BalearesLa CoruñaLa RiojaLas Palmas

Buletinul de identitate expirat

Datorită unor întrebări pe care le-am primit în ultimele zile în legătură cu Cartea de identitate expirată am să fac câteva precizări: Dacă ai buletinul expirat şi eşti în Spania - i-aţi bilet de România înainte să expire. (sfatul meu:)) Aflaţi din timp care sunt Actele necesare pentru reînnoirea acestuia şi completaţi formularul (În eventualitatea descărcării de pe internet, formularul de cerere va fi tipărit în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă-verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf (de mână).) Întrebare: În cât timp se poate solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate, ca urmare a expirării celei deţinute anterior? Răspuns: Înconformitate cu prevederile art.18 alin. (3) al Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenta, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, cu modificările şi co…